VOL 2, NO.3, NOVEMBER 2016

Table of Contents

Articles

Admin jpbm
PDF
0
by admin
PDF
0
Kharisma Swandhana, Madziatul Churiyah, Lohana Juariyah
PDF
161-169
Lia Sepda Kristin, I Nyoman Suputra, Sarbini -
PDF
170-177
Sambas Ali Muhidin, Hendri Winata, Budi Santoso
PDF
178-183
Sri Lestari
PDF
184-196
Maimunah -
PDF
197-205
Tika Muslihah Fauziah
PDF
206-215
Novi Damayanti, Heny Kusdiyanti, Sopiah -
PDF
216-224
Dwi Rahayu, Heri Pratikto, Wening Patmi Rahayu
PDF
225-232