Vol 2, No 1 (2021)

Table of Contents

Articles

Wahono Wahono Wahono, Duwi Leksono Edy
PDF
1-4
Widiyanti Widiyanti Widiyanti, Duwi Leksono Edy
PDF
5-7
Fatikatun Nafsiyah
PDF
8-13
Heru Suryanto, Bili Darnanto Susilo, Aminnudin Aminnudin, Sukarni Sukarni, Suprayitno Suprayitno, Marsono Marsono, Uun Yanuhar
PDF
14-22
Karyadi Karyadi Karyadi
PDF
23-29
Uun Yanuhar, Dyah Kinasih Wuragil
PDF
30-36
budi yono
PDF
37-41